Om JEWA

JEWA är Sveriges inköpsmässa för dig som professionellt arbetar i smyckes och klockbranschen. Det är en dynamisk plattform för alla oss som delar samma passion.

På JEWA medverkar Stjärnurmakarna, SMYCKA och GLF (Guldsmedsbranschens Leverantörsförening).

Den 8-10 september 2023 ses vi på Inframässan. Varmt välkomna.

Besökare i en monter på en bransch mässa för smycken och klockor

Vår historia

Sedan år 2000 har Svenska Mässkonsult arrangerat den svenska inköpsmässan för smycken och klockor.

Det som en gång började med Guldsmedsmässan har under åren fått nya skepnader och namn i form av Inköpsmässan Smycken och Klockor, Precious Fair och nu senast Branschmötet.

Förändring är något som alltid varit starkt förknippat med  branschen och det är något vi som arrangörer och även våra utställare har anpassat oss till.

Att vi nu lanserar JEWA på Inframässan, där allt en gång startade med Guldsmedsmässan, känns både rätt i tiden och såklart väldigt spännande.