A.P. Shaps | A.P.S. Gems

Noga kontrollerade stenar
Det som började med trading av aktier i gruvindustrin ledde till ett studiebesök i en diamantgruva i Botswana. Alexander P. Shaps blev kär i diamanterna som bröts ur gruvans djup. Handel med aktier ersattes av diamanter och företaget A.P. Shaps, med grossistdelen A.P.S Gems, startade 2016. Det var de finaste diamanterna som gav högst avkastning och allt kontrollerades extremt noga.

Nathalie Haugenberg som varit med från start är verkställande direktör i bolaget.

– I början köpte och sålde vi diamanter enbart till traders på samma sätt som vi tidigare handlade med aktier. Våra kunder fanns i hela världen men främst i Hongkong, Antwerpen och New York. Vi lärde oss allt som finns att veta om naturliga diamanter, certifieringar och värderingar och nu säljer vi diamanterna direkt till företag. Våra leveranser är väldigt snabba och man kan köpa mindre kvantiteter, till och med enstaka stenar, och slipper på så sätt att behöva köpa i stora bulk. Vi riktar oss till både större och mindre företag. Vi har investerat i en extremt dyr maskinpark för att själva kunna kontrollera diamanter och jämföra dem med institutens certifikat. Vi är ensamma i Norden om att äga den här typen av maskiner.

Med tiden blev A.P.S. Gems större och en försäljningschef från ett av de största sliperierna i Indien anställdes. Med hans expertis kan man även kontrollera mindre ocertifierade diamanter, som används mycket här i Sverige. På så sätt kom företaget in på den svenska och europeiska marknaden.

– Vi har en del kunder i Stockholm och erbjuder dem att komma och testa sitt diamantlager i våra maskiner kostnadsfritt. Det har varit väldigt uppskattat.

Bilden föreställer Sandra Lundqvist som är vd på Schalins

Diamanterna som A.P.S. Gems köper in är enbart certifierade från det mest renommerade certifieringsinstitutet, GIA (Gemological Institute of America). Nathalie påpekar att det är viktigt att personer som köper stenar informeras om att det finns felaktiga eller bristfälliga certifikat, samt att vissa aspekter som påverkar kvalitet och prissättning, inte står utskrivet på certifikaten, exempelvis lyster.

– Vi satsar extremt mycket på kunskap och varje diamant vi handlar med kontrolleras grundligt. Diamanter certifierade av GIA är dyrare än om samma diamant skulle vara certifierad av ett annat institut tack vare att GIA är så grundliga och noggranna. Dock är inte ett ”bra” certifikat en garanti för en fin diamant. Det är därför viktigt att diamanterna kontrolleras internt av erfarna diamanthandlare alternativ gemmologer. 

Nathalie berättar att i dessa dagar är det extra viktigt att veta vad man ska leta efter när man kontrollerar en diamant förutom syntetiska diamanter så existerar det även förfalskningar. 

– Är vi minsta tveksamma lägger vi in diamanten i en maskin som kontrollerar alla parametrar och vinklar så att det stämmer överens med certifikatet. 

Vidare berättar hon att. 

– Certifikatet visar, som en karta, över vad det är för inneslutningar i stenen och var de finns utplacerade. Vi har en sådan bred expertis att vi kan kontrollera om det är en naturlig, syntetisk eller förfalskad sten i vårt labb. 

Bilden föreställer Sandra Lundqvist som är vd på Schalins

”Är vi minsta tveksamma lägger vi in diamanten i en maskin som kontrollerar alla parametrar och vinklar så att de exakt stämmer in enligt certifikatet.”

Nathalie känner att allmänheten behöver utbildas bättre om naturliga diamanter och syntetiska diamanter.

– Allt är väldigt transparent i den naturliga diamantmarknaden medan marknaden kring de syntetiska diamanterna känns helt stängd för insyn. Man vet inte hur det ser ut i fabrikerna där de framställs eller hur arbetsförhållanden är. Om vi tittar på industrin för naturliga diamanter med Botswana som exempel, ett av de länder i Afrika som har flest gruvor, är de helt beroende av diamantindustrin. Utan den hade det inte funnits lika många arbetstillfällen. Inkomsten från diamantgruvorna gör det möjligt för barnen att gå i skolan och befolkningen får gratis medicin. Detta trots att landet i övrigt är ganska fattigt. De stora gruvbolagen är seriösa aktörer som granskas under lupp, där man säkerställer bra arbetsförhållanden och ger tillbaka till samhället. 

A.P.S. Gems var med på Branschmötet förra året där de ställde ut för första gången i Sverige. I år träffar vi på dem igen.

– Tidigare har vi varit mest inriktade på den internationella marknaden, men nu väljer vi att även lägga vårt fokus på den nordiska marknaden. I vår monter kommer besökarna att få se ett urval av större diamanter och vårt sortiment av lines, som har handplockats av oss. Det är svårt att få tag på diamanter med samma bredd, längd och höjd, och som dessutom har en slipning som visuellt är lika på varje sten. Vi har ett väldigt tätt och snävt spann i våra lines och mindre diamanter till skillnad från standarden i branschen. Vi kommer att visa naturligt färgade diamanter som är sällsynta i Sverige och dessutom har vi med ett urval av maskiner för att visa hur vi går till väga när vi kontrollerar diamanter. Det var väldigt populärt bland både utställare och kunder förra året. Vi ser fram emot att träffas på JEWA.

Bilden föreställer Sandra Lundqvist som är vd på Schalins
Bilden föreställer Sandra Lundqvist som är vd på Schalins
Bilden föreställer Sandra Lundqvist som är vd på Schalins